Wiata ko?ysze si? na wietrze i trzeszczy

wpis w: blog, carporty | 0

Wiata gara?owa ko?ysze si? i trzeszczy na wietrze – na co warto zwr?ci? uwag? Czasami spotykamy si? z sytuacj? gdy w?a?ciciel wiaty gara?owej odkrywa takie mankamenty nabytego przez siebie produktu, kt?re nie by?y widoczne w czasie wyboru wiaty i jej … Continued

Jak zwi?kszy? zadaszon? powierzchni

wpis w: blog, tarasy, zabudowa taras?w | 0

Istnieje kilka sposob?w na zwi?kszenie zadaszonej powierzchni bez jej rozbudowy. Wydaje si? to niemo?liwe, a jednak dzi?ki zastosowaniu pewnych element?w wyko?czenia zyskamy mo?liwo?? lepszego wykorzystania zadaszonej przestrzeni. Oto kilka przyk?ad?w.

Jakiej wielko?ci ma by? altana…

wpis w: blog | 0

Zanim wybierzesz wielko?? altany, okre?l, co ma si? w niej zmie?ci?. Zadaszona altana w ogrodzie s?u?y wielu celom. Najcz??ciej jest miejscem wypoczynku, popo?udniowych i wieczornych spotka? ze znajomymi oraz weekendowego grillowania. Je?li planujesz pod jednym zadaszeniem zmie?ci? st?? z krzes?ami … Continued

Visit Us On FacebookVisit Us On Pinterest