Du?e Altany

Niezaprzeczalnie ka?dy z nas jest w pewnym stopniu mi?o?nikiem przyrody i potrzebuje sp?dza? nieco wolnego czasu na ?wie?ym powietrzu. Ludzie nie s? jednak ro?linami. W porze atmosferycznego ch?odu i opad?w nie czujemy si? dobrze pod go?ym niebem.

Drewniane altany ogrodowe s? wr?cz idealnym rozwi?zaniem szczeg?lnie w naszej strefie klimatycznej, a tak?e niezb?dnym elemenetem ka?dego ogrodu czy publicznego parku.

W zale?no?ci od potrzeb w?a?cicieli altany drewniane mog? spe?nia? r??ne funkcje – stanowi? schronienie przed deszczem lub nadmiernym s?o?cem, s? miejscem odpoczynku lub przytulnym zak?tkiem, gdzie organizuje si? spotkania przy grillu b?d? przygotowuje niepowtarzalne domowe w?dliny.

altana-drewniana07-popupaltany-dla-osrodka03-popupaltana-z-piecem02-popup
altana-drewniana02-270pxaltany-dla-osrodka01-popupaltany-dla-osrodka02-popup

Tak jak ka?dy element ma?ej architektury, altany ogrodowe drewniane powinny by? dopasowane do potrzeb i charakteru w?a?cicieli. Galeria wykonanych przez nas projekt?w mo?e Pa?stwa zainspirowa? do sformu?owania w?asnych oczekiwa? dotycz?cych wymarzonej altany ogrodowej. W celu uzyskania dalszych informacji, zach?camy do skorzystania z FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

Galeria

altana-drewniana03-popupaltana-drewniana04-popupaltana-drewniana06-popup
altana-drewniana07-popupaltana-drewniana08-popupaltana-z-piecem01-popup
altana-z-piecem03-popupaltana-z-piecem04-popupaltana-z-piecem05-popup