Tarasy, wiaty garażowe oraz inne konstrukcje drewniane dostarczamy z wybranym pokryciem według potrzeb danej lokalizacji – ważne jest dopasowanie do istniejącej architektury oraz wymagań użytkowych. 

W przypadku pokrycia gontem bitumicznym albo blacho-dachówką najlepiej jest wykonać od spodu pełne deskowanie oraz warstwę izolacyjną