Ka?dy obiekt zyskuje dzi?ki dodatkowej, zewn?trznej zadaszonej powierzchni. Wsz?dzie tam, gdzie ludzie zbieraj? si? na wieczorne imprezy, kolacje, zabawy, gry na powietrzu eleganckie i funkcjonalne zadaszenie to atut nie do przecenienia. Pi?kne zielone otoczenie hotelu, restauracji czy kempingu to idealne miejsce na zadaszon? konstrukcj?. Ch?tnie podzielimy si? swoimi pomys?ami i do?wiadczeniem.