Zadaszenia z wykorzystaniem poliw?glanu komorowego

Jednym z najlepszych i najtrwalszych materia??w na zadaszenia jest poliw?glan komorowy. Ze wzgl?du na swoje liczne zalety stosuje si? go zar?wno do niewielkich wiat, przydomowych taras?w, altanek, daszk?w, ogrod?w zimowych, oran?erii, jak i do krycia pasa?y handlowych, centr?w ogrodowych lub innych du?ych konstrukcji drewnianych. Chroni przed deszczem, przepuszcza ?wiat?o, jest lekki i wytrzyma?y.

Cechy charakterystyczne poliw?glanu komorowego

  • tworzywo sztuczne o doskona?ych w?a?ciwo?ciach, uniwersalny materia? na tarasy, zadaszenia przezroczyste, altany, daszki, ogrody zimowe, oran?erie
  • bezpieczny, ma bardzo du?? odporno?? na uderzenia
  • kolory: bezbarwny, mleczny (opal) i br?zowy (dymiony)
  • dost?pne s? r??ne grubo?ci p?yt, o r??nej liczbie i uk?adzie kom?r powietrznych. Od tych parametr?w zale?y przepuszczalno?? ?wiat?a i ciep?a
  • bardzo dobra przepuszczalno?? ?wiat?a. Najwi?cej ?wiat?a przepuszcza p?yta bezbarwna ? od ok. 60 % (25 mm, wielokomorowa) do ok. 84% (4 mm, jednokomorowa), najmniej dymiona ? odpowiednio od 45 % do ok. 65%
  • bardzo dobra przepuszczalno?? ciep?a/termoizolacyjno??, poliw?glan komorowy lepiej izoluje ni? poliw?glan lity. Wsp??czynnik przenikania ciep?a p?yt poliw?glanowych komorowych wynosi od 3,9 do 1,5. Kolor mleczny bardziej rozprasza promienie s?onecznie
  • odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ca?kowicie mrozoodporny, wytrzymuje te? bardzo wysokie temperatury (ponad 120 st. C)
  • lekki
  • g?adka powierzchnia
  • odporny na dzia?anie promieni UV ? pokrycie p?yt poliw?glanowych filtrem UV chroni je przed odbarwieniem i uszkodzeniami.