W tej cz??ci przedstawiamy inspiruj?ce przyk?ady najnowszych realizacji. Na prawdziwych przyk?adach z Wielkiej Brytanii, Francji i W?och opowiadamy o zaletach naszych rozwi?za?:

passage-morzine14_250pxopole_giant_pergola05-250pxGarden Centre, Sicily, Italy

Ogrody Morzine – Francja, kwiecie? 2011

NAJNOWSZY PROJEKT! Konstrukcja zadaszonej powierzchni handlowej dla centrum ogrodowego, dostosowana do trudnych warunk?w klimatycznych panuj?cych w Alpach.

Ogromna pergola w parku miejskim “Pasieka” w Opolu

Pergola o szeroko?ci 8 m i wysoko?ci 4,5 m

CENTRUM OGRODOWE CASA FIURITA,ILE ROUSSE, KORSYKA, FRANCJA

  Eleganckie i funkcjonalne rozwi?zanie w centrum ogrodowym na francuskiej Korsyce

Seiont Nurseries and Garden Centre, North Walespergola-reguly03-270pxVillaVerde chambly, France

SEIONT – SZKӣKA I CENTRUM OGRODOWE, PӣNOCNA WALIA

Solidna i trwa?a konstrukcja . Zewn?trzna, zadaszona przestrze? do ekspozycji towar?w.

PERGOLA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, REGU?Y, GMINA MICHA?OWICE

Pergola reprezentacyjna z drewna klejonego.

Centrum Ogrodowe VillaVerde Chambly, Francja

Zawiera film video z realizacji!

Wedding Shelter, UK Les Buissonets, Groupe NALOD'S, France 

ALTANA ?LUBNA, Anglia

Bardzo innowacyjne i oryginalne rozwi?zanie dla hoteli, restauracji i park?w.

CENTRUM OGRODOWE LES BUISSONNETS, GROUPE NALOD’S, FRANCJA

Ponad 850 m kw. zadaszonej przestrzeni, zrealizowanej w kilka tygodni, bez potrzeby uzyskania zezwole? budowlanych.