Pasa?e i zadaszenia dla centr?w ogrodowych

Powierzchnia handlowa w centrum ogrodowym jest szczeg?lnie cenna. Klienci oczekuj? du?ego wyboru produkt?w i ro?lin, kt?re wymagaj? przy tym specyficznych warunk?w przechowywania i prezentacji. Nasze zadaszenia to unikalne po??czenie zalet powierzchni krytej z walorami odkrytej przestrzeni do ekspozycji ro?lin i kwiat?w.

final03-mingarden01-minigarden02-minigarden03-minigarden04-minigarden06-minigarden07-minigarden08-minigarden10-minigarden11-minigarden12-minigarden13-minigarden14-minigarden15-minifinal05-min

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji OSTATNIE REALIZACJE gdzie znajduj? si? szczeg??owe prezentacje wykonanych dotychczas prac.