MARSYLIA 3 - wiata na trzy pojazdy

bez zabudowy bocznej

Wiata gara?owa otwarta, bez zabudowy ?cian

Wiata wykonana z prostych oraz gi?tych element?w z drewna klejonego mo?e sk?ada? si? wy??cznie z opartego na wspornikach zadaszenia. Mo?e r?wnie?, w zale?no?ci od opcji danego modelu, stanowi? kompletn? konstrukcj? gara?ow? ze ?ciankami a?urowymi lub pe?nymi, a tak?e z dodatkowym pomieszczeniem gospodarczym (nie wszystkie modele). Umiejscowienie pomieszczenia gospodarczego w gara?u i jego kszta?t zale?? od indywidualnych potrzeb Klienta, 

Wiata z drewna klejonego Marsylia 3 mie?ci trzy samochody. Konstrukcja jest impregnowana i mo?e by? malowana na wybrany kolor lakierobejc? lub farbami kryj?cymi.

Dla Pa?stwa wygody poni?ej zamieszczamy opis s??w kluczowych u?ytych na naszych stronach, dzi?ki temu odnajd? Pa?stwo ?atwiej strony Walkways4U w wyszukiwarkach.

Gara?e drewniane, wiaty gara?owe

Gara?e drewniane, wiaty gara?owe, ogrodowe wiaty gara?owe lub zadaszenia parkingowe s? to konstrukcje z drewna klejonego dostarczana wg standardowych lub indywidualnych projekt?w. Wiaty gara?owe z drewna klejonego mog? by? konstrukcjami stoj?cymi swobodnie na terenie posesji lub by? przyklejone do ?ciany domu. Walkways4U oferuje gara?e drewniane w r??nych odmianach i standardach wyko?czenia, s? w?r?d nich wiaty drewniane o r??nych kszta?tach, a w obr?bie wielu modeli oferujemy odmiany takie jak:

  • Wiaty gara?owe drewniane z zabudowanymi ?cianami - wersja LUX
  • wiaty drewniane bez ?cian bocznych - wersja standardowa
  • gara?e drewniane zamkni?te z zabudowanymi ?cianami i bram? gara?ow? - nie wszystkie modele, przede wszystkim gara?e jednostanowiskowe
  • drewniane wiaty gara?owe zabudowane wraz z pomieszczeniem gospodarczym - w zale?no?ci od potrzeb 

Drewniane konstrukcje wiat gara?owych

Konstrukcje wiat gara?owych wykonujemy z prostych oraz gi?tych element?w drewna klejonego, warstwowego, ?uk?w klejonych. Konstrukcje drewniane, kt?re stanowi? szkielet wiaty gara?owej s? impregnowane ci?nieniowo oraz w zale?no?ci od standardu wyko?czenia kilkukrotnie malowane lakierobejc?, co za bezpiecza konstrukcj? wiaty oraz nadaje wiacie gara?owej odpowiedni kolor.

Pokrycia dachowe wiat gara?owych

Dachy naszych gara?y drewnianych i wiat pokrywamy, w zale?no?ci od potrzeb klient?w, blachodach?wk?, bitumitami, dach?wk? ceramiczn?, poliw?glanem lub szk?em. Zapewnia to harmonijne dostosowanie powstaj?cej wiaty gara?owej do stylistyki domu i ogrodu.

Drewniane wiaty ogrodowe - standard wyko?czenia

Wiaty gara?owe wykonujemy wraz z betonowymi stopami fundamentowymi, na zdj?ciach prezentujemy szczeg??y wykonania po??cze? element?w drewnianych, elementy sk?adowe s? malowane jeszcze przed monta?em, po zmontowaniu r?wnie? wiata mo?e by? dodatkowo lakierowana.

Walkways4U.com oferuje drewniane wiaty gara?owe, gara?e drewniane, wiaty z drewna klejonego, pergole ogrodowe, zadaszenia dla gastronomii, zadaszenia dla restauracji, zadaszenia dla cent?w ogrodniczych oraz zadaszenia dla biznesu. W ofercie posiadamy r?wnie? konstrukcje taras?w drewnianych zadaszenia taras?w, zabudowa basen?w, oszklenia taras?w, ogrody zimowe. Wykonujemy r?wnie? du?e konstrukcje w kraju i zagranic?.