Nicea 2

Nicea 2

Wiata na 2 samochody bez zabudowy ?cian

Cechy wiaty Nicea 2

  • Solidna konstrukcja
  • Betonowe stopy fundamentowe
  • Odporno?? na warunki atmosferyczne
  • Miejsce na 2 pojazdy
  • Pokrycie wg zam?wienia, dach?wka, blacha, bitumity

Wiata wykonana z prostych oraz gi?tych element?w drewnianych mo?e sk?ada? si? wy??cznie z opartego na wspornikach zadaszenia. W wersjach LUX mo?e r?wnie? stanowi? kompletn? konstrukcj? gara?ow? ze ?ciankami a?urowymi lub pe?nymi, a tak?e z dodatkowym pomieszczeniem gospodarczym (opcja PG).

Inne odmiany modelu Nicea

W zale?no?ci od potrzeb i bud?etu Klinet?w dostarczamy wiat? gara?ow? Nicea w r??nych odmianach:

Liczba stanowisk

Wiata gara?owa na 2 miejsca parkingowe

Konstrukcja

Drewno klejone, elementy proste oraz ?uki, pokrycie dach?wk? bitumiczn?

Konserwacja

Impregnacja ci?nieniowa,
trzykrotne malowanie lakierobejc?

Wymiary

Szeroko??: 5,89 m
D?ugo??: 5,85 m
Wysoko?? wjazdu: 2,20 m

Szczeg??owe wymiary