tarasy-kryte-szklem-szklo-hartowane-taras-oszklony-zt-jask??cza-szk?o-12-2015-01

Szk?o hartowane

Szk?o hartowane jest wytrzyma?e na uderzenia, napr??enia termiczne i gwa?towne zmiany temperatury. Dla zwi?kszenia wytrzyma?o?ci szyb? dodatkowo laminuje si?. 

Szk?o laminowane

Laminowanie polega na sklejeniu ze sob? dw?ch lub wi?cej tafli szk?a przy zastosowaniu folii PVB. W efekcie, w razie p?kni?cia szyba nie rozsypuje si?. Folia u?ywana do laminowania powoduje r?wnie? ograniczenie ha?asu i t?umienie promieni UV. Laminowa? mo?na szk?o hartowane lub zwyk?e. Do zadasze? najcz??ciej stosujemy podw?jn? tafl? szk?a hartowanego lub zwyk?ego sklejon? trwale wraz z dwoma lub trzema warstwami folii ochronnej. Folie ochronne mog? by? bezbarwne, matowe lub kolorowe.