Inwestycja zrealizowana w parku miejskim „Pasieka” przy brzegu Odry w Opolu. Zasadniczą częścią projektu była gigantyczna pergola z drewna klejonego nazwana przez inwestora Portalem Odrzańskim o wysokości 4,5 m i szerokości 8 metrów. Konstrukcja została wykonana ze świerka skandynawskiego, impregnowana i lakierowana bejcą SADOLIN na kolor Jasny Dąb. W ramach projektu mieliśmy do wykonania cztery DESZCZOCHRONY czyli budki o konstrukcji drewnianej (słupy z drewna klejonego) przykrytych membraną niemieckiej firmy Mehler. 

Przeznaczeniem PORTALU ODRZAŃSKIEGO jest pełnienie roli amfiteatru dla drobnych imprez, występów, pokazów. Pergola i deszczochrony zostały wykonane w ramach projektu rewitalizacji parku zleconego przez Urząd Miasta Opole.

  • Rodzaj projektu: Pergola miejska reprezentacyjna
  • Rodzaj konstrukcji: Drewno klejone impregnowane ciśnieniowo, lakierowane
  • Opis: Pergola w przestrzeni publicznej.
  • Data realizacji: Prace montażowe wykonano w listopadzie 2010 roku.