• Rodzaj projektu: Budowa krytej okrągłej ujeżdżalni do trenowania koni - tzw. ringu - biegalnia dla koni. Okrągła, kryta ujeżdżalnia dla koni. 
  • Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja wykonana z drewna klejonego (słupy, oczep, główne krokwie) oraz z elementów litych. Wszystkie elementy zostały wcześniej zaimpregnowane ciśnieniowo aby zapewnić wieloletnią trwałość konstrukcji. Fundamenty z betonu zbrojonego zagłębione 120 cm w ziemi. Elementy metalowe ( stopy H / zworniki )zostały ocynkowane. Na uwagę zasługuje piękne rozwiązanie konstrukcji dachu - konstrukcja dachu zostałą oparta na dwóch zwornikach wykonanych wg indywidualnego projektu. 
  • Pokrycie dachu: Dach wykonany z impregnowanych desek, które zostały pokryte prostokątnym gontem bitumicznym w kolorze grafitowym
  • Ściany: Pełne deskowanie do wysokości 180 cm
  • Oświetlenie: Ring został oświetlony przez sześć lamp LED-owych (linia produktów LEDINAIRE firmy Philips)
  • Miejsce realizacji i termin: Myszczyn, woj. mazowieckie, grudzień 2019 r.