Szk?o hartowane

Szk?o hartowane jest wytrzyma?e na uderzenia, napr??enia termiczne i gwa?towne zmiany temperatury. Dla zwi?kszenia wytrzyma?o?ci szyb? dodatkowo laminuje si?.

Szk?o laminowane

Laminowanie polega na sklejeniu ze sob? dw?ch lub wi?cej tafli szk?a przy zastosowaniu folii PVB. W efekcie, w razie p?kni?cia szyba nie rozsypuje si?. Folia u?ywana do laminowania powoduje r?wnie? ograniczenie ha?asu?i t?umienie promieni UV.?Laminowa? mo?na szk?o hartowane lub zwyk?e.?Do zadasze? najcz??ciej stosujemy podw?jn? tafl? szk?a hartowanego lub zwyk?ego sklejon? trwale wraz z dwoma lub trzema warstwami folii ochronnej. Folie ochronne mog? by? bezbarwne, matowe lub kolorowe.