Przestawiamy zrealizowane przez nas projekty w zakresie taras?w i zadasze? tarasowych, wykonane w oparciu o konstrukcje z drewna klejonego – ?uki klejone i s?upy, pokrywane poliw?glanem.??Konstrukcje s? wykonane z drewna klejonego impregnowanego ci?nieniowo oraz trzykrotnie lakierowane.