Przestawiamy zrealizowane przez nas projekty w zakresie tarasów i zadaszeń tarasowych, wykonane w oparciu o konstrukcje z drewna klejonego – łuki klejone i słupy, pokrywane poliwęglanem.  Konstrukcje są wykonane z drewna klejonego impregnowanego ciśnieniowo oraz trzykrotnie lakierowane.