Genua 1      

 wiata na jeden pojazd   

Genua 1 - Wiata gara?owa z okr?g?ym dachem krytym poliw?glanem

Wiata wykonana z prostych oraz gi?tych element?w z drewna klejonego mo?e sk?ada? si? wy??cznie z opartego na wspornikach zadaszenia, a w opcji specjalnej  mo?e r?wnie? stanowi? kompletn? konstrukcj? gara?ow? ze ?ciankami a?urowymi lub pe?nymi, w ofercie posiadamy r?wnie? inne modele wiat z pomieszczeniami gospodarczymi. 

Dla Pa?stwa wygody poni?ej zamieszczamy opis s??w kluczowych u?ytych na naszych stronach, dzi?ki temu odnajd? Pa?stwo ?atwiej strony Walkways4U w wyszukiwarkach.

Gara?e drewniane, wiaty gara?owe

Gara?e drewniane, wiaty gara?owe, ogrodowe wiaty gara?owe lub zadaszenia parkingowe s? to konstrukcje z drewna klejonego dostarczana wg standardowych lub indywidualnych projekt?w. Wiaty gara?owe z drewna klejonego mog? by? konstrukcjami stoj?cymi swobodnie na terenie posesji lub by? przyklejone do ?ciany domu. Walkways4U oferuje gara?e drewniane w r??nych odmianach i standardach wyko?czenia, s? w?r?d nich wiaty drewniane o r??nych kszta?tach, a w obr?bie wielu modeli oferujemy odmiany takie jak:

  • Wiaty gara?owe drewniane z zabudowanymi ?cianami
  • wiaty drewniane bez ?cian bocznych
  • gara?e drewniane zamkni?te z zabudowanymi ?cianami i bram? gara?ow?
  • drewniane wiaty gara?owe zabudowane wraz z pomieszczeniem gospodarczym

Drewniane konstrukcje wiat gara?owych

Konstrukcje wiat gara?owych wykonujemy z prostych oraz gi?tych element?w drewna klejonego, warstwowego, ?uk?w klejonych. Konstrukcje drewniane, kt?re stanowi? szkielet wiaty gara?owej s? impregnowane ci?nieniowo oraz w zale?no?ci od standardu wyko?czenia kilkukrotnie malowane lakierobejc?, co za bezpiecza konstrukcj? wiaty oraz nadaje wiacie gara?owej odpowiedni kolor.

Pokrycia dachowe wiat gara?owych

Dachy naszych gara?y drewnianych i wiat pokrywamy, w zale?no?ci od potrzeb klient?w, blachodach?wk?, bitumitami, dach?wk? ceramiczn?, poliw?glanem lub szk?em. Zapewnia to harmonijne dostosowanie powstaj?cej wiaty gara?owej do stylistyki domu i ogrodu.

Drewniane wiaty ogrodowe - standard wyko?czenia

Wiaty gara?owe wykonujemy wraz z betonowymi stopami fundamentowymi, na zdj?ciach prezentujemy szczeg??y wykonania po??cze? element?w drewnianych, elementy sk?adowe s? malowane jeszcze przed monta?em, po zmontowaniu r?wnie? wiata mo?e by? dodatkowo lakierowana.

Walkways4U.com oferuje drewniane wiaty gara?owe, gara?e drewniane, wiaty z drewna klejonego, pergole ogrodowe, zadaszenia dla gastronomii, zadaszenia dla restauracji, zadaszenia dla cent?w ogrodniczych oraz zadaszenia dla biznesu. W ofercie posiadamy r?wnie? konstrukcje taras?w drewnianych zadaszenia taras?w, zabudowa basen?w, oszklenia taras?w, ogrody zimowe. Wykonujemy r?wnie? du?e konstrukcje w kraju i zagranic?.