Carporty i drewniane wiaty gara?owe

Solidne, wsparte na betonowanych fundamentach carporty to rewolucyjna alternatywa dla tradycyjnych przydomowych miejsc parkingowych. Drewniane wiaty gara?owe WALKWAYS4U s? bezpieczne, odporne na dzia?anie niekorzystnych warunk?w atmosferycznych, a tak?e precyzyjnie dopasowane do potrzeb terenu. Wiaty mo?na dobudowywa? do budynk?w r??nych rodzaj?w, mog? r?wnie? stanowi? samodzielne, wolnostoj?ce konstrukcje.

Carporty wykonane z prostych oraz gi?tych element?w drewnianych mog? sk?ada? si? wy??cznie z opartego na wspornikach zadaszenia. Mog? r?wnie? stanowi? kompletne konstrukcje gara?owe ze ?ciankami a?urowymi lub pe?nymi, a tak?e z dodatkowym pomieszczeniem gospodarczym.

Proponujemy szeroki wyb?r gotowych projekt?w drewnianych wiat gara?owych w r??norodnych wzorach i rozmiarach, w wariantach na jeden, dwa, trzy lub cztery pojazdy. Oferujemy rozmaite opcje pokry? dachowych oraz wyko?czenia, tak, aby gotowa wiata w pe?ni komponowa?a si? ze stylem architektury budynku mieszkalnego oraz z otoczeniem.

nicea-dwa03_popupnicea2-zabi21_480nicea2-zabi19_480
NICEA 2, dwustanowiskowa, 6 x 6 m, wysoko?? ?ciany 234 cm - konstrukcja otwarta, z jednostronn?, lekk? zabudow? p?otow?NICEA 2 - pe?na zabudowa gara?u / deskowanie + kratka prosta + ekrany poliw?glanowe. Konstrukcja ta zapewnia pe?n? ochron? przed dzia?aniem wiatru, deszczu i ?niegu zachowuj?c znaczn? jasno?? we wn?trzu wiaty, bez konieczno?ci dodatkowego o?wietleniaNICEA 2
bialoleka-carport-rzym01-popupnice01_popup-300x225marsylia201_480
CARPORT RZYM z pomieszczeniem gospodarczym. Bia?o??ka, pa?dziernik 2010. Carport na 1 samoch?d, przyleg?y do domu, z pomieszczeniem gospodarczym 4 m. kw., kryty francusk? PCV, ?wietliki z poliw?glanu. Wymiary : 7,90 x 3,60 cm, wys. 225/260 cm. Dach z ?UK?W KLEJONYCHNICEA 1, wymiary  3,8 x 6 m, jedno stanowisko, wysoko?? ?ciany 240 cmMARSYLIA 2, wiata na dwa pojazdy, 5,8 x 5,8 m, wysoko?? wjazdu 221 cm
carport01-popupcarport06-popupcarport07-popup
MARSYLIA 3, wiata na trzy pojazdy, 7,5 x 8,5 m, wysoko?? wjazdu 221 cmLYON 1, wymiary 3,4 x 5 m, wysoko?? ?ciany 204 cm, na jeden pojazdSAUMUR 1, przystosowana do wysokich przyczep kempingowych i b?ckman?w, wysoko?? ?ciany 255 cm, wymiary 3,4 x 5 m
wenecja2-wiata-garazowa-drewniana-carport-drewno-klejone-2-brwin?w-201204-300x225carport_ben02-popup-300x225carport_garage_bois_wiata_garazowa_auvent_marsylia_3_rozalin_201600102-300x169
Carport WENECJA 2, dwustanowiskowy, wymiary 5x5.5m, wysoko?? wjazdu 300 cm, impregnowany ci?nieniowo i malowany lakierobejc?Carport WENECJA 2 - dwustanowiskowy, wykonany z drewna klejonego impregnowanego ci?nieniowoMARSYLIA 4 wersja LUX, na 4 samochody, impregnowana i pokryta lakierobejc?, ?ciany zabudowane z trzech stron, 12 x 6 m, wysoko?? wjazdu 221 cm

 Katalog produkt?w (rysunki techniczne) do pobrania: Katalog_Walkways4U.com_miniaturka.

Wiaty mog? by? pokryte PVC trapezowym, poliw?glanem, dach?wk? ceramiczn?, dach?wk? bitumiczn?, pap? lub ?upkiem, tak aby pokrycie dopasowane by?o do otaczaj?cych budynk?w i preferencji w?a?ciciela. G??wne elementy wykonane s? z drewna klejonego, kt?re zapewnia trwa?o?? oraz estetyk? oferowanych Pa?stwu zadasze?. Drewno klejone posiada wi?ksz? wytrzyma?o?? i stabilno?? w por?wnaniu z drewnem litym. Jest bardziej odporne na dzia?anie wilgoci, s?o?ca i mrozu.

W us?udze monta?u otrzymuj? Pa?stwo betonowanie st?p fundamentowych.

Galeria zrealizowanych carport?w WALKWAYS4U:

 

Carport WENECJA 2 - impregnowany ci?nieniowo

Wykonany z drewna klejonego impregnowanego ci?nieniowo