Budowanie tarasu zim? to dobry pomys?

wpis w: blog | 0
Budowanie tarasu czy wiaty zim? to pomys? dobry i korzystny. Zadzwo? do nas na pocz?tku roku i zarezerwuj ekip? Walkways4U na dowolny tydzie? w roku. Im wcze?niej, tym lepiej. Przeczytaj, jak pracujemy w trudnych warunkach i dlaczego warto zadzwoni? do nas jak najszybciej. W Walkways4U budujemy przez ca?y rok Pami?tam poprzedni sezon wiosenno-letni, kiedy to tempo prac budowlanych by?o r?wnie gor?ce jak sierpniowe s?o?ce, a my staraj?c si? zd??y? ze wszystkimi terminami harowali?my w pocie czo?a do p??nych godzin. Pami?tam ten po?piech niekt?rych klient?w, kt?rzy zadaszenie tarasu chcieli mie? gotowe ?na wczoraj?, bo albo nadesz?y afryka?skie upa?y (wi?c przyda?oby si? troch? cienia), albo by?o mi?e popo?udnie i akurat na go?ci na tarasie spad? deszcz (wi?c dlaczego nie mamy zadaszenia?!), albo zbli?a? si? wyjazd z rodzin?, albo z kolei przyjazd rodziny lub co? jeszcze innego. A teraz ta zima... Oj, ta pora roku potrafi da? w ko??. Pierwsze, o czym my?limy to usi??? przed kominkiem, a nie na tarasie i doskonale was rozumiem. Rzecz w tym, ?e wy mo?ecie siedzie? przed kominkiem, natomiast my w tym samym czasie po prostu zbudujemy dla was pi?kny drewniany taras, aby?cie mogli na nim wygodnie zasi???, kiedy tylko zrobi si? cieplej. Dlaczego pisz? o tym teraz? Bo niekt?rzy o zabudowie tarasu czy budowie wiaty my?l? dopiero wtedy, gdy poczuj? pierwsze wiosenne promienie s?o?ca, albo gdy zrobi si? tak gor?co, ?e bez zadaszenia nie mog? wytrzyma?. Po co czeka? na ostatni? chwil?? Pami?tajcie, ?e dla prac budowlanych zima wcale nie jest sezonem martwym i dlatego w Walkways4U budujemy przez ca?y rok.

Jak wygl?da budowa tarasu zim??

Stawiaj?c ka?de drewniane zadaszenie przestrzegamy podstawowych zasad budowania w warunkach zimowych. Drewniana konstrukcja pod zadaszenie musi by? stabilna i trwa?a, dlatego bardzo wa?ne jest, by beton u?yty do zalania st?p dobrze zwi?za?. Istotny jest nie tylko sk?ad betonowej mieszanki, ale tak?e temperatura powietrza podczas wylewania i schni?cia masy. Rozrobiony beton (a ?ci?lej m?wi?c, zawarta w nim woda) zamarza w temperaturze od -1 do -3 st. C, dlatego mo?na go wylewa? nawet podczas lekkich mroz?w. Wystarczy zatem, by zim? nasta?o kilka dni z tak? lub wy?sz? temperatur? i mo?emy ruszy? z budow?. Jak beton zwi??e, dalsze prace b?dzie mo?na robi? bez obaw.

Drewno klejone na ka?d? pogod?

Do naszych konstrukcji u?ywamy wy??cznie drewna klejonego warstwowo, impregnowanego ci?nieniowo (w autoklawie) i 3-krotnie lakierowanego bardzo dobrym lakierem do drewna. Taka deska jest bardzo wytrzyma?a, zachowuje wymiary i kszta?ty (nie skr?ca si?) nawet w warunkach zimowych. Temperatura powietrza nie ma praktycznie dla drewna klejonego znaczenia. Tak wi?c w wi?ksze mrozy nie wylewamy masy betonowej, natomiast spokojnie mo?emy stawia? drewniane podpory i zadaszenie, je?li wcze?niej wylany beton zd??y? dobrze zwi?za?. W Les Buissonnets (Francja) stawiali?my wielki pawilon ogrodowy, gdy na dworze by?o -14 st. C. Temperatura niska, ale satysfakcja ogromna! Do wsp??pracy z Walkways4U zapraszamy przez ca?y rok! Skontaktuj si? z nami jak najszybciej i zarezerwuj dowolny tydzie? w roku. Napisz do nas lub zadzwo? na numer +48 501 162 361