Czy masz podobny problem z zadaszeniem?

wpis w: blog | 0
Niekt?re osoby zadaj? nam pytanie, czy aby na pewno poliw?glan komorowy jest tak trwa?y, jak si? o nim m?wi. Chcia?yby zrobi? z niego zadaszenie, ale s?ysza?y i czyta?y o takich przypadkach, gdy komu? poliw?glan pop?ka? po dw?ch sezonach i niestety p?yty trzeba by?o wymieni? na nowe. To jest naprawd? bardzo wytrzyma?y materia?, a wi?c sk?d te opinie? Przyjrzeli?my si? materia?om oferowanym na rynku, wiemy ju?, o co chodzi i spieszymy wyja?ni?. P?yty poliw?glanowe bywaj? podrabiane. I tu jest sedno sprawy. Ale jak odr??ni? te gorsze od oryginalnych? To jest trudne, dlatego nasza rada jest taka: kupuj poliw?glan od uczciwej firmy, kt?ra zna si? na materiale i kt?rej zale?y na utrzymaniu dobrej jako?ci us?ug. Wybierz zaufanego dostawc?, nie kupuj najta?szych materia??w budowlanych w marketach sieciowych, poniewa? za zani?on? cen? nie mo?na mie? wysokiego standardu. Niestety, nie mo?emy nikogo ostrzec, w kt?rych centrach handlowych pojawia si? lichej jako?ci poliw?glan. Mo?emy natomiast zapewni?, ?e nasza firma ma sprawdzonego i pewnego dostawc?-producenta. S? to p?yty poliw?glanowe ze wzmocnionego tworzywa PCV z 10-letni? gwarancj?. Je?li b?dziesz mie? jakie? pytania lub w?tpliwo?ci, pami?taj, ?e zawsze mo?esz skontaktowa? si? z nami. W WALKWAYS4U z poliw?glanu stawiamy nawet wielkie zadaszenia. Postaw na nas. _________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY