Jakiej wielko?ci ma by? altana…

wpis w: blog | 0
Zanim wybierzesz wielko?? altany, okre?l, co ma si? w niej zmie?ci?. Zadaszona altana w ogrodzie s?u?y wielu celom. Najcz??ciej jest miejscem wypoczynku, popo?udniowych i wieczornych spotka? ze znajomymi oraz weekendowego grillowania. Je?li planujesz pod jednym zadaszeniem zmie?ci? st?? z krzes?ami lub ?awami, hu?tawk? oraz grill z bocznymi blatami, warto wcze?niej obliczy?, jakich rozmiar?w powinna by? Twoja altana.

Miejsce dla 4-6 os?b

Du?o miejsca potrzebuje st?? z krzes?ami. Przyjmijmy, ?e dla czterech os?b kwadratowy st?? ma wymiary oko?o 80 cm x 80 cm, a okr?g?y - ?rednic? oko?o 1 metra. Dodaj?c po minimum 50 cm na ka?de miejsce siedz?ce, otrzymujemy prawie 4 m2 zaj?tej przestrzeni. Mo?emy wi?c wybra? altan? kwadratow? o wymiarach 2 m x 2 m, albo bardzo popularn? w ma?ych ogrodach 6-k?tn? altan? "Jutrzenka" o ?rednicy nieca?ych 3 metr?w. Dla sze?ciu os?b b?dziemy potrzebowali d?u?szego sto?u i wi?kszej przestrzeni, dlatego warto zdecydowa? si? na "Jutrzenk?" 8-k?tn? lub altan? kwadratow? o wymiarach przynajmniej 3 m x 3 m. Jest to najbardziej popularny rozmiar zadaszenia.

Grill gazowy, fotel, hu?tawka

St?? z krzes?ami - wa?na rzecz. A co z wygodnym ogrodowym wypoczynkiem i grillem? Wszystko w jednej altanie, czemu nie? Altany prostok?tne o wymiarach 3 m x 4 m lub kwadratowe 4 m x 4 m to naprawd? przestronne pawilony ogrodowe, kt?re pomieszcz? nie tylko st?? i ?awy, ale tak?e grill. Co prawda grill w?glowy lepiej jest ustawi? gdzie? dalej, natomiast pod zadaszeniem ?wietnie sprawdza si? grill gazowy, kt?ry nie dymi i zazwyczaj ma zamykan? pokryw?. Najmniejsze grille gazowe maj? szeroko?? od oko?o 80 cm, 2- i 3-palnikowe mierz? oko?o 100-130 cm, a najwi?ksze grille z p??eczkami po bokach s? d?ugie jak dwuosobowa sofa - ponad 140 cm. A propos sofy, to dobrze jest pod zadaszenie wstawi? tak?e inne wypoczynkowe meble ogrodowe - fotel (bujany mmm...), mo?e le?ank?, hu?tawk?... Nie ma takiej du?ej altany? Owszem, jest. W WALKWAYS4U mo?liwy jest ka?dy rozmiar ogrodowego zadaszenia, w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb klienta. W WALKWAYS4U stawiamy zadaszenia na wymiar i na ?yczenie klienta. Postaw na nas.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY