Realizujemy indywidualne projekty

wpis w: blog | 0
Z Walkways4u mo?esz mie? zadaszenie wed?ug w?asnego pomys?u. To bardzo wygodne rozwi?zanie, je?li wiesz, czego chcesz, a gotowe projekty nie do ko?ca spe?niaj? Twoje oczekiwania - nie pasuj? wymiary, kolor, wyko?czenie, styl. U nas mo?esz mie? taras, o jakim marzysz. Wielki i reprezentacyjny, albo niedu?y i przytulny. W pe?ni zabudowany lub otwarty na ogr?d. Taki, kt?ry b?dzie niepowtarzalny i wyr??niaj?cy si?, albo taki, kt?ry ju? gdzie? widzia?e? i zapragn??e? mie? go u siebie. Przedstaw nam sw?j projekt, a my zajmiemy si? ca?? reszt?.

K?opot z wyborem? Doradzimy

Je?li natomiast chcesz mie? drewnian? konstrukcj?, ale zupe?nie nie wiesz, jak ona ma wygl?da?, po prostu skontaktuj si? z nami i zadaj nam wszystkie nurtuj?ce Ci? pytania. Dla nas ka?dy pomys? jest wart rozwa?enia i przedyskutowania. Budujemy z drewna klejonego warstwowo, z kt?rego mo?emy uzyska? dowolny kszta?t i wymiar. Mo?emy zrobi? konstrukcj? wykorzystuj?c belki proste albo ?uki, zadaszenie z poliw?glanu, dach?wki lub pleksi, mo?emy tak?e wykorzystuj?c szk?o zbudowa? ogr?d zimowy. To oczywi?cie nie wszystkie opcje. Materia??w jest sporo, a mo?liwo?ci jeszcze wi?cej i czasem nie?atwo podj?? decyzj?. Kontaktuj?c si? z Walkways4u nie musisz mie? gotowych rozwi?za?. Mo?emy doj?? do nich razem, by stworzy? co? nowego i oryginalnego. W Walkways4u budujemy dla Ciebie. Tak jak chcesz, tak jak lubisz.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY