Zadaszenie z pn?czy

wpis w: blog | 0
Pami?tacie artyku? o pergoli tarasowej z rozsuwanym dachem? Na stabilnej i ?adnie wygl?daj?cej drewnianej konstrukcji mo?emy zamontowa? r??ne rodzaje zadasze?. Dzi? obiecane s?owo o zadaszeniu z pn?czy. Pergola tarasowa w obj?ciach ro?lin wygl?da bardzo efektownie i przytulnie. Pod zielonym dachem jest przyjemnie i ch?odno, a s?o?ce pob?yskuje jedynie z?ocistymi plamkami. Powraca klimat niespiesznych letnich wakacji. Takie naturalne zadaszenie z pn?czy jest niepowtarzalne, a przy tym niedrogie.

Pn?cza zrzucaj?ce li?cie

Przy po?udniowej elewacji domu warto jest posadzi? ro?liny zrzucaj?ce li?cie. Latem g?st? zas?on? daj? wytchnienie od upa??w i przyjemnie nawil?aj? powietrze, jesieni? pi?knie przebarwiaj? si? ca?a palet? ???ci i czerwieni, a na zim? ods?aniaj? niebo. Ponadto zazwyczaj rosn? szybciej ni? zimozielone. Kr?tko m?wi?c - nie znudz? si?. Do pn?czy zrzucaj?cych li?cie nale?? m.in. winobluszcz pi?ciolistkowy lub tr?jklapowy (japo?ski), wiciokrzewy, d?awisze, powojniki (clematisy) z pi?knymi kwiatami wielko?ci d?oni, r??e pn?ce, hortensja pn?ca, glicynia (wisteria), nieco trudniejszy w uprawie milin ameryka?ski, cytryniec chi?ski (ro?lina lecznicza z jadalnymi owocami) czy w ko?cu najsilniej rosn?ce pn?cze w naszych warunkach - rdest?wka Auberta. Mo?na r?wnie? posadzi? winoro?l, kt?ra opr?cz przyjemnego cienia, da nam p??nym latem smaczne winogrona.

Pn?cza zimozielone

Na zadaszenia wykorzystywane s? r?wnie? ro?liny, kt?re nie zrzucaj? li?ci na zim?, tworz?c ca?oroczny zielony dach. Latem b?dziemy mie? przyjemn? naturaln? klimatyzacj?, tylko pytanie - czy zim?, kiedy ?wiat?a jest ma?o i dzie? jest kr?tki, r?wnie? zechcemy mie? cie?? Dla p??nocnej ?ciany domu sezonowy dach nie ma wi?kszego znaczenia, w przypadku pozosta?ych kierunk?w spraw? warto przemy?le?. Prosz? r?wnie? pami?ta?, ?e nieprzepuszczaj?ce ?wiat?a zadaszenie zaciemnia nie tylko taras, ale i pewn? cz??? salonu, rzucaj?c do niego zim? ponury cie?. Pn?cza zimozielone: wiciokrzew Henry?ego (kwiaty czerwonawe lub ???to-pomara?czowe), wiciokrzew zaostrzony (kwiaty ???te), bluszcz pospolity (Hedera helix), akebia pi?ciolistkowa i inne odmiany (pn?cze p??zimozielone). Na koniec dwie wa?ne rzeczy: 1. Pn?cza rosn?ce obficie s? ci??kie i wymagaj? mocnych podp?r. Zbyt s?aba pergola mo?e nie wytrzyma? takiego ci??aru. Jedynym rozwi?zaniem jest solidna konstrukcja z drewna klejonego, oparta na stabilnym fundamencie. 2. Na g?sty zielony dach trzeba b?dzie poczeka? przynajmniej do nast?pnego sezonu, a na barwne kwiaty kilka lat (np. milin ameryka?ski kwitnie po 2-3 latach od posadzenia). W WALKWAYS4U stawiamy trwa?e i solidne zadaszenia. Postaw na nas.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY