Grill na tarasie czy w altanie?

wpis w: blog | 0
Generalnie s? dwie szko?y. Stara tradycyjna m?wi o tym, ?e grill robimy z dala od domu, najlepiej jak mamy pod?u?n? dzia?k? to na drugim ko?cu dzia?ki. Stawiamy tam altan? lub inn? zadaszon? konstrukcj? drewnian? oraz murujemy z szamotu i klinkieru lub stawiamy gotowego grilla betonowego. Maj? one zwykle kr?tkie kominki, z kt?rych leci dym i spowija ca?? altan? zapachem dymu i w?dzonki... Druga szko?a to kominek-grill wbudowany w ?cian? domu z wysokim kominem wychodz?cym ponad dach. Ca?y dym i zapachy pieczystego uciekaj? wtedy do g?ry. Jednak dla mnie najwi?ksza r??nica jest w sposobie u?ytkowania. Zwykle w ogrodzie jest jedno miejsce gdzie siedzimy i sp?dzamy czas z rodzin? i przyjaci??mi. Je?li przy domu jest wygodny taras z fotelami, sto?em gdzie dobrze si? czujemy to dlaczego mieliby?my siedzie? na ?aweczkach w altance na drugim ko?cu ogr?dka? Ale najbardziej uci??liwe jest chodzenie od domu do altanki i noszenie wszystkich potrzebnych rzeczy ? talerzy, ?ywno?ci, napoj?w, potem kr??enie od altanki do kuchni z ka?dym brakuj?cym widelcem i nastawianie wody w domu i zanoszenie kawy do altanki. Po takiej imprezie gospodarzy zwykle bardzo bol? nogi. Je?li taras (za przyk?adem altanki) b?dzie posiada? solidne zadaszenie i b?dzie odpowiednio du?y to mo?emy z powodzeniem cieszy? si? nim r?wnie? wtedy gdy robimy grilla. Gdyby budowa wysokiego komina z jaki? wzgl?d?w by?a niemo?liwa to mo?na u?ywa? grilla gazowego, kt?ry tak nie dymi. Tak czy inaczej taras musi by? odpowiednio du?y, ?eby si? na nim nie t?oczy?, pami?tajcie! Skontaktuj si? z nami jak najszybciej i zarezerwuj dowolny tydzie? w roku. Napisz do nas lub zadzwo? na numer +48 501 162 361