Jak zwi?kszy? zadaszon? powierzchni

wpis w: blog, tarasy, zabudowa taras?w | 0

Istnieje kilka sposob?w na zwi?kszenie zadaszonej powierzchni bez jej rozbudowy. Wydaje si? to niemo?liwe, a jednak dzi?ki zastosowaniu pewnych element?w wyko?czenia zyskamy mo?liwo?? lepszego wykorzystania zadaszonej przestrzeni. Oto kilka przyk?ad?w.

Visit Us On FacebookVisit Us On Pinterest